ZineGlob: MOROCCAN SUPPLIER OF ARGAN OIL

Վաճառվում էԸնտրածների մեջ
Կապ +212–606–045084
Տեղադրված է 13-08-2020
Ստեղխծված է

Նկարագրում

Due to its high levels of Vitamin E, antioxidants and fatty acids, Argan oil is an ideal treatment for aging skin. These nutrients naturally nourish the skin, repairing damage that inevitably comes with aging and sun exposure, restoring elasticity and possibly preventing wrinkles. By deeply moisturizing the skin without leaving it greasy or irritating it like chemical products can, argan oil gives your face a natural, youthful glow. Simply massage a few drops of this oil into your skin as a moisturizer. It will bring out your natural beauty and make you love your skin even more. Our company ZINEGLOB located in Morocco provides Organic ARGAN OIL. We put our best efforts to provide the highest Argan oil quality, which doesn't have a smell, and completely clean of any chemicals. Our bulk oil is fresh, pure, organic certified by USDA and FDA.. Many large cosmetic brands are already taking advantage of the private label facility which is provided by our company ZineGlob. By placing the bulk order you are bound to get the best prices, alongside many other advantages including bottling, labeling, packing, and shipping. As a business, these would mean a lot better advantageous for you over your competitors. Starting an Argan oil business with availing the private label Argan oil service will help you to focus on building the oil brand and growing business without worrying about the production bottlenecks. Extracted by cold press from argan kernels, this argan oil is first grade and 100% organic to propose the best quality to our customers. It’s available in 5 liters, 10 liters bulks and even in metallic drums of 220 liters. For more informations visite our website : https://zineglob.com contact Mrs Sarah +212–606–045084 Follow us on https://www.facebook.com/zineglob https://twitter.com/zineglob https://www.instagram.com/zineglob.sarl/

Երկիր

Արարատ, ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, Հայաստան
Agadir

Վիդեո

Մանրամասները

Հայտարարության ID: 218
Քանի անգամ է դիտված: 467
Ավարտվում է: 11-12-2020
Բաժին: Clothes and shoes

Մեկնաբանություններ

Էջի դիտումները

Recurring advert views in total: 25
Unique advert views in total: 440